Naručivanje proizvoda

Članom 36 stav 3 Zakon o zaštiti potrošača predviđeno je da potrošač nema pravo da odustane od ugovora kod isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili kod isporuka koje su jasno personalizovane, a što je ovde slučaj.

OPŠTI USLOVI

Po prijemu porudžbine proizvoda, prodavac ima obavezu da poručene proizvode isporuči ispravne i u navedenom predviđenom roku.
U slučaju bilo kakvih izmena, prodavac je dužan da obavesti kupca.

PERSONALIZACIJA
Personalizovani proizvodi se ne mogu vratiti niti zameniti.

OPIS PROIZVODA
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi  i fotografije proizvoda kompletni i bez grešaka. Ukoliko proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu, proizvod možete vratiti u nekorišćenom stanju sa pripadajućom dokumentacijom, a mi ćemo Vam vratiti novac.

CENE PROIZVODA

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV u iznosu od 20%. Metalac Market garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke.

ISPORUKA

Isporuka kurirskom službom:

Za porudžbine negabaritne robe u iznosu do 3.000 dinara, ukupni troškovi isporuke su 300 dinara.
Za porudžbine negabaritne robe u iznosu preko 3.000 dinara, isporuka je besplatna.
Za gabaritnu robu, trošak isporuke je 500 dinara po artiklu.


Očekivani rok isporuke naručenih proizvoda je od 2  do 7 radnih dana,odnosno do 10 kada je preuzimanje u radnji u pitanju.

Isporuka robe vrši se kurirskom službom na teritoriji cele Srbije.
Kurirska služba isporučuje sve proizvode na kućnu adresu.
Isporuka robe se vrši radnim danima od 09h do 16h.

* Kurirska služba isporučuje robu do adrese, odnosno ne unosi u stambeni prostor.
Besplatna dostava negabaritne robe ne obuhvata unošenje paketa u stan već do ulaza u dvorište ili zgradu. Ovo se ne odnosi na uređaje iz asortimana bele tehnike. 

Uređaje bele tehnike težine do 70 kg brza pošta unosi u stan, bez obzira na kom se spratu nalazi. Uređaje čija težina prelazi 70 kg brza pošta isporučuje do ulaza u zgradu ili dvorište (šporeti i peći na čvrsto gorivo, frižideri side by side).
Kuriri brze pošte City Express u obavezi su da svaki uređaj bele tenike otpakuju pred Vama i da Vam omoguće potpuni uvid i proveru fizičkog stanja dostavljene pošiljke. Usluga ne obuhvata: postavljanje uređaja, priključivanje na električnu mrežu, skidanje blokade kod mašina za veš, montiranje bojlera, montiranje šporeta na čvrsto gorivo, iznošenje starog uređaja i slično.

OBAVEZNO – odmah nakon istovara robe prvo pregledajte pakovanje uređaja i uverite se da nema nikakvih fizičkih oštećenja ambalaže pre nego što potpišete prijemnicu.
Ako pri pregledu zaključite da je pakovanje oštećeno, niste u obavezi da primite paket i možete odmah da reklamirate isporuku kuriru brze pošte.
Obavezno sačuvajte transportnu ambalažu, kako zbog utvrđivanja kako je došlo do oštećenja, tako i zbog eventualnog povrata uređaja.
Neophodno je da kurir sačini zapisnik kako bi reklamacija bila obrađena i na kraju uvažena. Jedan primerak zapisnika koji ostaje Vama, priložite prilikom prijave reklamacije uz fotografije oštećenja na proizvodu i fotografije same ambalaže.
Naknadne reklamacije na fizička oštećenja uređaja koja su nastala u transportu se neće priznavati, te Vas molimo da iskoristite svoje pravo na vreme.

Preuzimanje porudžbine u maloprodajnim objektima Metalac Marketa:

Naručene proizvode možete preuzeti u maloprodajnim objektima Metalac Marketa tako što ćete odabrati opciju Preuzimanje u radnji prilikom naručivanja i dobiti spisak svih radnji u kojima je moguće preuzimanje konkretne porudžbine. Klikom na željenu radnju potvrđujete ovaj način preuzimanja porudžbine. Nakon što naručeni proizvodi budu spremni za preuzimanje, bićete kontaktirani na broj telefona koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.
 

GARANCIJA KVALITETA
Metalac Market garantuje za kvalitet svih proizvoda iz ponuđenog asortimana. Svi proizvodi su originalne robne marke.

Za proizvode koji podležu garanciji važe sledeći uslovi:
Davalac garancije obezbeđuje otklanjanje kvarova na proizvodu u garantnom roku. U slučaju nepodudaranja stvarnih sa propisanim i deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda, trgovac se obavezuje da zameni isporučeni proizvod novim ili da kupcu vrati novac.
Da biste overili garantnu izjavu za proizvode kupljene na našoj internet prodavnici, možete overiti u bilo kom maloprodajnom objektu Metalac Marketa ili je poslati na adresu:

Metalac Market d.o.o.
Kneza Aleksandra 212
32300 Gornji Milanovac

Garantni rok započinje danom prodaje proizvoda koji podleže garanciji, pri čemu se taj datum unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i ukoliko postoje mehanička oštećenja, prodavac je u obavezi da zameni proizvod novim i dostavi ga kupcu.
Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stiče se ukoliko je kupljeni uređaj pušten u rad od strane ovlašćenog servisera. Kupac gubi pravo na garanciju ako je kvar nastao nepridržavanjem uputstva za upotrebu ili ukoliko je proizvod pušten u rad od strane neovlašćenog lica.
Za sve proizvode pod garancijom važe pravila koja su navedena u garantnom listu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Kako bismo obezbedili zaštitu Vaših prava i približili Vam razloge i način prikupljanja, upotrebu, povezivanje, objavljivanje i korišćenje ličnih podataka, postupamo u skladu sa sledećom Politikom privatnosti.

Podaci o ličnosti koje prikuplja Metalac market d.o.o. su osnovne informacije o ličnosti neophodne za realizovanje poslovanja Online prodavnice i to su:
–  ime i prezime
–  adresa
–  država
–  broj telefona
–  e-mail adresa

Opšte informacije:
Pre prikupljanja ličnih podataka, Online prodavnica obaveštava lica na koja se prikupljanje odnosi o sledećem:

1. Pravno lice Metalac market d.o.o. iz Gornjeg Milanovca, ul. Kneza Aleksandra br. 212, MB 20108360, PIB 104182273 odgovorno je za prikupljanje i obradu ličnih podataka lica.
2. Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka je obezbeđivanje nesmetanog poslovanja Online prodavnice, bezbednost korisnika Online prodavnice, omogućavanje elektronske trgovine posetiocima Online prodavnice u skladu sa odgovarajućim zakonom, kao i informisanje korisnika u svrhe direktnog marketinga putem email, sms i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
3. Prikupljeni lični podaci koristiće se na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i korisnika usluge direktnog marketinga email, sms i viber obaveštenja, sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4. Pored Metalac marketa d.o.o. za korišćenje ličnih podataka ovlašćuje se  povezano društvo Metalac Grupe, Metalac Digital d.o.o. iz Gornjeg Milanovca kao i poslovni partner Contact Service d.o.o. iz Beograda.
5. Posetioci Online prodavnice svoje podatke o ličnosti dobrovoljno daju. Ukoliko ne žele da budu korisnici Online prodavnice nisu dužni da ostave bilo kakav podatak, ali za registraciju i kupovinu, kao i za učestvovanje u aktivnostima direktnog marketinga obavezno je dostavljanje ličnih podataka.
6. Lice koje je dalo pristanak za prikupljanje i obradu podataka ima pravo da svoj pristanak bilo kada povuče, što za pravnu posledicu ima prestanak svojstva korisnika Online prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja i obrade podataka lica koje je povuklo svoj pristanak.
7. U slučaju nedozvoljene obrade, lica imaju pravo na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih Zakonom zagarantovanih prava.

Prikupljanje podataka
Podaci za koje lice pristane da budu predmet prikupljanja i obrade, Online prodavnici Metalac marketa d.o.o. biće potrebni i neophodni za pripremu, zaključivanje i realizovanje ugovora o kupoprodaji robe iz prodajnog asortimana, obračun i fakturisanje ugovornih obaveza, dostavljanje predračuna i računa, kao i evidentiranje i rešavanje reklamacija potrošača. Prijavom ili registracijom na Online prodavnici, korisnici će dati saglasnost da mu Online prodavnica dostavlja e-mail, sms i viber obaveštenja. Lica zadržavaju pravo odjave sa mailing, sms i viber liste, nakon čega ubuduće neće primati poruke iz oblasti direktnog marketinga.

Sigurnost podataka
Online prodavnica Metalac marketa d.o.o. preduzimaće sve potrebne i neophodne mere kako bi se sprečila bilo kakva zloupotreba podataka o ličnosti lica. Lični podaci će se čuvati u elektronskom formatu uz autorizaciju na nivou korisnika i enkripciju na nivou fajl sistema.

Raspoloživost podataka o ličnosti
Lica mogu zahtevati od Online prodavnice Metalac marketa d.o.o. obaveštenje o obradi, uvid ili kopiju svojih podataka o ličnosti, u onom obliku u kom se informacija nalazi. Online prodavnica je obavezna da licu učini dostupnim sve podatke koji se na njega odnose, u stanju u kakvom se nalaze.

Ažuriranje podataka o ličnosti
Lica preuzimaju obavezu da Online prodavnicu blagovremeno obaveste ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti i ažurirati.

Ažuriranje Politike privatnosti
Online prodavnica može ažurirati Politiku privatnosti putem izmena ili dopuna. Stoga se licima predlaže da na Online prodavnici povremeno provere Politiku privatnosti, kako bi bili obavešteni o eventualnim izmenama i dopunama iste. Takođe i putem e-mail, sms ili viber obaveštenja, Online prodavnica može lica obaveštavati o promenama Politike privatnosti.

Prihvatanje Politike privatnosti
Registracijom na Online prodavnici Metalac marketa d.o.o. ili prijavom za primanje sadržaja iz oblasti direktnog marketinga, lica potvrđuju da su upoznata i da prihvataju uslove Politike privatnosti.

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Korišćenje on-line kanala prodaje Metalac Marketa podrazumeva saglasnost kupaca sa svim navedenim na ovoj stranici naše web prezentacije.
Metalac Market je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim kupcima, tj. korisnicima.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet prodavnice www.metalacmarket.com smatra prodajom na daljinu.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova povraćaja robe.
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora podnošenjem Izjave o odustanku od ugovora u roku od 14 dana od kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
Popunjenu Izjavu o odustanku od ugovora je potrebno popuniti i poslati na adresu Metalac Market d.o.o, ulica Kragujevačka 17, 32300 Gornji Milanovac ili elektronskim putem na email adresu kontakt@metalac.co.rs.
Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti na sledećem linku.
Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

NAPOMENA: Odustanak od kupovine personalizovanog seta nije moguć.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Hvala Vam na ukazanom poverenju!